Kafka on the beach

Nu ik vanuit Amsterdam naar Brussel ben verhuisd, was het wachten op een bericht van de Belgische belastingen.

Et voilà: een dikke envelop in mijn brievenbus. Inhoud: een boekdeel ‘Explications de la partie 1 du document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques‘ (122 dichtbedrukte pagina’s), een ‘Document preparatoire a la declaration a l’impot des personnes physiques‘, dat me – wat ik na enige totaal verbaasde studie begrijp – codes moet verschaffen die ik dan op de eigenlijke ‘Déclaration à l’impôt des personnes physiques‘ moet invullen… en nog wat formulieren.

In het Frans.
Ik mail naar het adres van ‘votre bureau de taxation‘ waar ik met al mijn vragen terecht kan.
Ik heb er nogal wat.

Het computergegeneerde (tweetalige) antwoord:

Goedendag,

Tijdens de periode van 2 mei tot 30 juni 2017 zijn de medewerkers van de dienst niet op kantoor. Ze zullen de belastingplichtigen helpen met het invullen van hun belastingaangifte.”

Ik vraag me af: waar zouden ze dat dan doen?

ps: Mijn belastingformulier moet 29 juni zijn ingeleverd.