Eender wat

We typen juni 2017, en ik lees een gesprek tussen een weekblad, een filosoof en een schrijver dat mij typerend lijkt voor dit tijdsgewricht.

Het weekblad (in een stuk met als ronkende kop ‘Het Islamdebat’): Moeten we er dan mee leren leven dat er in ons land conservatieve moslims wonen die de gelijkheid van man en vrouw en holebi’s niet helemaal aanvaarden?

De vraag alleen al, alsof het een totale absurditeit betreft.

De schrijver (doodnuchter): Ik denk van wel.

De filosoof (die zowat van zijn stoel valt): Meen je dat echt? Als conservatieve moslims al niet op een andere gedachte zijn te brengen, geldt dat al helemaal voor salafisten en jihadisten. Hebben we ons daar allemaal bij neer te leggen?

Eh….? ‘Als conservatieve moslims al niet op andere gedachten zijn te brengen…’
Zou de filosoof dan echt geen weet hebben van een toch niet gering aantal van zijn conservatieve, christelijke medemensen, om er maar een paar te noemen, die toch ook niet helemaal mee zijn waar het homoseksualiteit en holebi’s betreft? Of gewoon, van allerlei groepen conservatieven tout court, die ook heden ten dagen nog steeds  in zowat alle westerse samenlevingen vrijelijk rondlopen (en die zelfs politieke partijen mogen oprichten, en zich openlijk mogen uitspreken tegen bijvoorbeeld het homohuwelijk)?

Ook amusant:
De filosoof (op dreef): Dan moeten we dus eigenlijk gewoon stoppen met over eender wat debatten te voeren?

Over ‘eender wat’ debatten willen voeren – je moet er maar zin en tijd voor hebben.

De schrijver (lachend): Ik vind dat we dat veel te vaak doen, ja.

Wat een rare man, die filosoof, ben je geneigd te denken.

Maar het typerende voor dit tijdsgewricht is dat niet de gratuite verontwaardiging, maar de nuchtere tegenkracht als gevaarlijke naïviteit wordt gezien.

Gelukkig heeft de schrijver wel het laatste woord.

De schrijver (superieur koel): Het is gewoon niet zo’n ramp als er groepen mensen in dezelfde samenleving wonen die op een aantal punten radicaal van mening verschillen.

Dank u, mijnheer de schrijver. Het kan niet genoeg benadrukt worden, zeker niet in deze tijden.

Bron: Knack 14 juni 2017 Het Islamdebat. Tom Naegels en Maarten Boudry over moslims en gutmenschen